Aprilski ispitni rok u školskoj 2018/2019

Aprilski ispitni rok u školskoj 2018/2019 godini počet će 15.4.2019. godine. Obrasce prijava za ispite možete preuzeti u Učeničkoj službi, a ispite ste dužni prijaviti i uplatiti najkasnije do 15.3.2019. godine.
Informacije o načinu i visini uplate za troškove polaganja ispita možete dobiti u Računovodstvu škole ( prostorija 8a).
Ukoliko blagovremeno ne ispunite gore navedeno, nećete moći pristupiti polaganju ispita u ovom ispitnom roku.