O nama

Historijat elektrotehničke škole

Prva školska zgrada izgrađena je 1948.g. i bila je na Grbavici u barakama, da bi 1962.g. preselila u novu zgradu koja se i danas nalazi u općini Novo Sarajevo, između Vilsonovog šetališta i tramvajske stanice Pofalići. U ovoj školi obrazovali su se kadrovi za elektroprivredu i elektrodistribuciju. 1983.g. dolazi do razdvajanja škole na zanimanja slabe i jake struje. Elektrotehnička škola u Buća Potoku obrazuje zanimanja slabe, a naša škola kadrove jake struje. Tako postajemo dio elektrotehničkog školskog centra „ Jaroslav Černi “. Ime je dobila po inžinjeru Jaroslavu Černiju koji je bio pionir u projektovanju i gradnji hidroelektrana. Tokom postojanja škola „ Jaroslav Černi“ je stekla ugled u cijeloj Jugoslaviji zahvaljujući nadarenosti i marljivosti učenika i nastavnog kadra.

Do izbijanja rata škola je imala oko 1400 učenika koji su u 36 odjeljenja radili sa devedeset profesora. 1992. godine škola dobiva novi naziv Mješovita srednja škola za elektroenergetiku. Tokom rata nastava se nije prekidala i odvijala se u vrlo teškim uvjetima. U školskoj 1994/1995. godini profesori i učenici vraćaju se u veoma oštećenu školsku zgradu i organizuje se nastava koja je bila prekinuta granatiranjem objekta. Tada se rad nastavlja u prostorima I gimnazije sve do 1997. godine. Tokom 1996. godine uz pomoć i velike napore zaposlenih i dobronamjernih radnih organizacija škola se obnavlja.

Konačno, 11.2.1997. godine na veliku radost i zadovoljstvo učenika i profesora škola počinje da radi u obnovljenom objektu, prva od sarajevskih škola. Zbog toga se 11. februar slavi kao Dan škole. 2009.godine škola dobija novi naziv Elektrotehnička škola za energetiku. Ova škola je tokom godina dala svoj doprinos u u izgradnji i razvoju Elektroprivrede BiH i šire.

Veliki broj učenika koji završe ovu školu dobija zaposlenje u struci!

OPĆI PODACI O ŠKOLI

Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
Zmaja od Bosne 37
Novo Sarajevo

Direktorica škole:
Samira Karamehić

Sekretar škole:
Hikmeta Veljović

Predsjednik školskog odbora:
Enes Džihić

Pomoćnik direktora škole:
Emir Ramić

Pedagog škole:
Sanela Miroc

Psiholog škole:
Ines Savić

STATISTIČKI PODACI O ŠKOLI ZA 2015/2016 ŠKOLSKU GODINU

  • Broj učenika: 488
  • Broj odjeljenja: 21
  • Broj zaposlenika: 62
  • Kvadratura školske zgrade: 3.950 m 2
  • Kvadratura dvorišta: 450 m 2
  • Broj kabineta: 23
  • Da li škola ima fiskulturnu salu: DA