Učenici gledali predstavu „Ljupaf“

01.06.2017.

Svi učenici Elektrotehničke škole za energetiku nedavno su imali priliku pogledati popularnu komediju „Ljupaf“ u Kamernom teatru. Glavne uloge tumačili su široj javnosti poznati glumci Zana Marjanović, Muhamed Hadžović i Moamer Kasumović, a scenografija i kostimografija povjereni su Vanji Popović.

U njihovoj prarnji bili su direktorica Samira Karamehić, dipl. el. Ing., pedagogica Sanela Miroc, te profesori: Dženita Šljivo, Ades Bučan, Jadranka Hrnjadović, Elvir Nokto, Harisa Okanović, Ismeta Trepalovac, Juso Muhović, Aldin Devedžija, Faruk Avdić, Merima Leka, Eldin Husenbegović, Almina Ljuca, Maca Mraović i Elmir Hadžimuratović.

Važno je napomenuti da su ulaznice učenicima plaćene sredstvima od upisnine.