Učenici Elektrotehničke škole za energetiku razbijaju predrasude

05.06.2017.

Članovi sekcije „Aktivizam i društveno koristan rad i učenici II-3 i III-3 odjeljenja Elektrotehničke škole za energetiku sposjetili su u u červrtak,1.juna 2017. godine, Servis centar podrške porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“.

Ljubazno osoblje priredilo im je srdačnu dobrodošlicu, a prisutni korisnici radosno su ih pozdravili plauzom.Nakon kratkog upoznavanja druženje je nastavljeno u ugodnoj amosferi uz karaoke. Naši učenici skupa su plesali i pjevali sa ovim borcima koji su puni ljubavi i za svakoga imaju spreman osmijeh i zagrljaj.

Svojom humanom misijom naši učenici razbijaju predrasude i stereotipe o djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju, te razvijaju empatiju i pozitivne stavove prema drugom i drugačijem, prihvatajući nečije poteškoće kao pozitivne karakteristike.

Inače, Udruženje „Dajte nam šansu“, osnovano je 2011. godine kao NVO koja se bavi porodicom djece i osoba sa poteškoćama u razvoju.

Udruženje je osnovalo i prvi „Servis centar“ za podršku porodicama djece s poteškoćama u razvoju u BiH, zasnovan na principu „Respite care“ centara u razvijenim zemljama.
 

Foto