Školski odbor

Organ upravljanja u Elektrotehničkoj školi za energetiku je školski odbor. Školski odbor naše škole broji pet članova/članica, a sačinjavaju ga:

  • Enes Džihić, predsjednik
  • Mirsad Emirhafizović, član
  • Mirnesa Mustafić, član
  • Rejhana Džaka, član
  • Fadila Musić, član

Članovi/članice školskog odbora biraju se na period od 4 godine, sa mogućnošću jednog reizbora.