Raspored instruktivne nastave za I razred – V stepena

15.10.2018.

Predavač  Nastavni predmet Datum/
vrijeme
Datum/
vrijeme
Datum/
vrijeme
Datum/
vrijeme
Datum/
vrijeme
Sead Halilagić  EE POSTROJENJA 30.10. - 16,00 h 13.11.-16:00h 20.11. - 19:15h 27.11. - 16,00 h 4.12. - 19,15 h
Ernad Jabandžić  PRIMJENA RAČUNARA 29.10. - 17,40 h 12.11. - 17,40 h 19.11. - 17,40 h 3.12. - 17,40h  
Mirnesa Mustafić  ENER. ELEKTRONIKA 29.10. - 16,00 h 12.11. - 16,00 h 19.11. - 16,00 h 3.12. - 16,00h  
Mirsad Madeško PRAKTIČNA  NASTAVA 31.10. - 16,00 h 14.11. - 16,00 h 21.11. - 18,30 h 28.11. - 16,00 h 5.12. - 18,30 h
 Edin Selmanović  MENADŽMENT 31.10. - 17,40 h 14.11. - 17,40 h 21.11. - 17,40 h 28.11. - 17,40 h  
Anela Jarkoč  BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.11. - 18,30 h 15.11. - 18,30 h 22.11. - 18,30 h 29.11. - 18,30 h  
Jasminka Alić  OSNOVI EL.TEHNIKE 2.11. - 17,40h 16.11. - 17,40 h 23.11. - 17,40 h 30.11. - 17,40 h 14.12. - 17,40 h
Zinaida Huseinović  ENGLESKI JEZIK 1.11. - 16,00 h 15.11. - 16,00 h 22.11. - 16,00 h 29.11. - 16,00 h