Instruktivna nastava i konsultacije sa predmetnim profesorima za III i IV stepen

15.10.2018.

I RAZRED

PROFESOR PREDMET/ DATUM I VRIJEME DATUM I VRIJEME DATUM I VRIJEME DATUM I VRIJEME DATUM I VRIJEME
STEPEN
             
Fazlić  Tjelesni i zdravstveni odgoj 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Munib  11:35h 11:35h 16:50h 11:35h 16:50h
Huseinović  Engleski jezik  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Zinaida 9:40h 9:40h 14:55h 9:40h 14:55h
Ramović Kalajdžija Informatika  1.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Selma  11:35h 11:35h 16:50h 11:35h 16:50h
Jarkoč  Bosanski, hrvatski,
srpski jezik i književnost 
29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Anela  14:05h 14:05h 19:15h 19:15h 14:05h
Zuko  Historija 30.10 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Aida 17:40h 17:40h 12:25h 17:40h 12:25h
Muhović  Hemija/Kemija 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Juso  16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Mraović  Matematika  2.11 16.11. 23.11. 30.11 7.12.
Maca  16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Alić Osnovi elektrotehnike  29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Jasminka  13:15h 13:15h 18:30h 18:30h 13:15h
Vegara Tehničko crtanje 29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Kemal  11:35h 11:35h 16:50h 16:50h 11:35h
Hadžimuratović Laboratorijski rad  1.11 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Elmir  16:50h 16:50h 11:35h 16:50h 11:35h
Nokto Praktična nastava 31.10 14.11. 21.11. 28.11 5.12.
Elvir 16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Penava Osnove elektroenergetike  1.11 15.11. 22.11. 29.11 6.12.
Mirnesa   13:15h 13:15h 18:30h 13:15h 18:30h
Leka Vjeronauka  30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Merima  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Zukanović  Kultura religija 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Nermin  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Kujović  Fizika 1.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Velida    16:00h 16:00h 9:40h 14:55h 9:40h

III RAZRED

Jarkoč  Bosanski, hrvatski,
srpski jezik i književnost 
29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Anela  14:05h 14:05h 19:15h 19:15h 14:05h
Huseinović  Engleski jezik  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Zinaida 9:40h 9:40h 14:55h 9:40h 14:55h
Fazlić  Tjelesni i zdravstveni odgoj 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Munib  11:35h 11:35h 16:50h 11:35h 16:50h
Ramović Kalajdžija Informatika  1.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Selma  11:35h 11:35h 16:50h 11:35h 16:50h
Mraović  Matematika  2.11 16.11. 23.11. 30.11 7.12.
Maca  16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Kujović  Fizika 1.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Velida    16:00h 16:00h 9:40h 14:55h 9:40h
Pohara Osnovi elektrotehnike 29.10. 12.11. 19.11. 3.12 10.12.
Dževad   11:35h 11:35h 16:50h 16:50h 11:35h
Mustafić Elektronika 1.11 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Mirnesa   10:45h 10:45h 16:50h 10:45h 16:50h
Duraković  Električna mjerenja  30.10. 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Amrudin 14:05h 14:05h 19:15h 14:05h 19:15h
Tole Osnovi komunikacija  31.10 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Mirela    14:05h 14:05h 19:15h 14:05h 19:15h
Hadžimuratović Laboratorijski rad  1.11 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Elmir  16:50h 16:50h 11:35h 16:50h 11:35h
Nokto Praktična nastava 31.10 14.11. 21.11. 28.11 5.12.
Elvir 16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Huseinbegović Električni uređaji 30.10 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Edin  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Hurić  Električne instalacije i osvjetljenja  29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Muhamed  19:15h 19:15h 14:05h 14:05h 19:15h
Leka   30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Merima  Vjeronauka  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Zukanović  Kultura religija 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Nermin  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Huseinbegović Električne mašine 30.10 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Edin    10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Okanović  Elektroenergetske mreže  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Harisa  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Selmanović  Ekonomika i organizacija poslovanja  29.10 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Edin  12:25h 12:25h 17:40h 17:40h 12:25h

III RAZRED

Jarkoč  Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost  29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Anela  14:05h 14:05h 19:15h 19:15h 14:05h
Huseinović  Engleski jezik  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Zinaida 9:40h 9:40h 14:55h 9:40h 14:55h
Fazlić  Tjelesni i zdravstveni odgoj 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Munib  11:35h 11:35h 16:50h 11:35h 16:50h
Muhović  Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Juso  16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Mraović  Matematika  2.11 16.11. 23.11. 30.11 7.12.
Maca  16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Mustafić Energetska elektronika 1.11 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Mirnesa    10:45h 10:45h 16:50h 10:45h 16:50h
Duraković  Mjerenja u elektroenergetici  30.10. 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Amrudin 14:05h 14:05h 19:15h 14:05h 19:15h
Huseinbegović Električne mašine 30.10 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Edin    10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Halilagić  Elektroenergetska postrojenja 1.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Sead  9:40h 9:40h 14:55h 9:40h 14:55h
Okanović  Elektroenergetske mreže  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Harisa  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Hurić  Električne instalacije i osvjetljenja  29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Muhamed  19:15h 19:15h 14:05h 14:05h 19:15h
Jabandžić Primjena računara u energetici 31.10 14.11. 21.11. 28.11 5.12.
Ernad  14:05h 14:05h 19:15h 14:05h 19:15h
Madeško Laboratorijske vježbe  2.11 16.11. 23.11. 30.11. 7.12.
Mirsad  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Nokto Praktična nastava 31.10 14.11. 21.11. 28.11 5.12.
Elvir 16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Huseinbegović Električni uređaji 30.10 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Edin  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Leka Vjeronauka  30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Merima  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Zukanović  Kultura religija 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Nermin  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h

IV RAZRED

Jarkoč  Bosanski, hrvatski,
srpski jezik i književnost 
29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Anela  14:05h 14:05h 19:15h 19:15h 14:05h
Huseinović  Engleski jezik  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Zinaida 9:40h 9:40h 14:55h 9:40h 14:55h
Fazlić  Tjelesni i zdravstveni odgoj 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 4.12.
Munib  11:35h 11:35h 16:50h 11:35h 16:50h
Zukanović  Sociologija  30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Nermin  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Mraović  Matematika  2.11 16.11. 23.11. 30.11 7.12.
Maca  16:00h 16:00h 10:45h 16:00h 10:45h
Huseinbegović Električne mašine 30.10 13.11. 20.11. 27.11 4.12.
Edin    10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Halilagić  Elektroenergetska postrojenja 1.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Sead  9:40h 9:40h 14:55h 9:40h 14:55h
Okanović  Elektroenergetske mreže  31.10. 14.11. 21.11. 28.11. 5.12.
Harisa  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h
Hurić  Električne instalacije i osvjetljenja  29.10. 12.11. 19.11. 3.12. 10.12.
Muhamed  19:15h 19:15h 14:05h 14:05h 19:15h
Leka Vjeronauka  30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Merima  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Zukanović  Kultura religija 30.10. 13.11. 20.11. 27.11. 29.11
Nermin  19:15h 19:15h 14:05h 19:15h 14:05h
Mustafić Automatika 1.11 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Mirnesa    10:45h 10:45h 16:50h 10:45h 16:50h
Madeško Laboratorijske vježbe  2.11 16.11. 23.11. 30.11. 7.12.
Mirsad  10:45h 10:45h 16:00h 10:45h 16:00h