Vijeće roditelja

PREDSTAVNICI  VIJEĆA  RODITELJA
2016/2017 god.

Razred Ime i prezime roditelja Adresa
I1 Muharemović Mirza Novopazarska 46
I2 Ćelosmanović Hadžira Patke 2
I3 Kakeš Safija Kemala Kapetanovića 10
I4 Šehić Muhamed Aleja Lipa 51
I5 Smajić Mesuda Humska 404
I6 Pločo Alisa Braće Tokovića 11
II1 Briga Nihad Branilaca D.K.
II2 Pošković Fadila
Mail: fad.poskovic@gmail.com
Avde Jabučice 54
II3 Latić Amer
Mail: amerlatic@gmail.com
Zmaja od Bosne 80
II4 Brajlović Jasmin Ramovačka 40
II5 Nizić Ljubica Kamenolom 47
II6 Titorić Nedim
Mail: budistojesi@hotmail.com
Branilaca Sarajeva 21
III1 Čavčić Munib Butilska 123
III2 Herenda Aiša Branilaca Sarajeva 32
III3 Arnaut Mirsada
Mail: arnautmirsada@gmail.com
Franca Prešerna 15
III4 Avdović Lejla
Mail: lejla.avdovic@hotmail.com
Grbavička 6a
III5 Sjutrović Samir
Mail: samirteka@hotmail.com
Zagrebačka 69
III6 Ikanović Mehmed Trebinjska 113
III7 Mušanović Safija Ruđera Boškovića 370
IV1 Fetibegović Indira Behdžeta Mutevelića 97
IV2 Đozo Jasminka Nikole Šopa 87
IV3 Tihić Admir
Mail: tiha@live.co.uk
Azize Šaćirbegović 2