Nastavni plan

 Sedmični fond sati                             NASTAVNI PLAN
za elektrotehničare energetike
Zvanje: ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
R.br. Nastavni predmeti Sedmični fond sati UKUPNO
I II III IV
A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Bosanski,  hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 2 8
2 Strani jezik 2 2 2 2 8
3 Historija 2       2
4 Sociologija       2 2
5 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8
6 Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava       2
7 Informatika 2 2     4
8 Matematika 4 4 3 3 14
9 Fizika 3 2     5
10 Hemija/Kemija 2       2
11 Vjeronauka/Kultura religija 1 1 1 1 4
UKUPNO A 20 15 12 12 59
B. STRUČNI PREDMETI
1 Osnove elektrotehnike 4 4     8
2 Elektronika   4 2   6
3 Električna mjerenja   2 3   5
4 Električne mašine     4 4 8
5 Elektroenergetska postrojenja     3 4 7
6 Elektroenergetske mreže     2 3 5
7 Električne instalacije i osvjetljenje     2 3 5
8 Primjena računara u energetici     2   2
9 Energetska elektronika       2 2
10 Osnove elektroenergetike 2       2
11 Tehničko crtanje 2       2
12 Laboratorijski rad 2 4     6
13 Praktična nastava     3 3 6
14 Osnovi komunikacija   2     2
UKUPNO B 10 16 21 19 66
UKUPNO A+B 30 31 33 31 125

ELEKTROENERGETIČAR
III stepen

Ovaj obrazovni program ima za cilj obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju transformatorskih stanica i razvodnih postrojenja.

Ovi kadrovi u potpunosti zadovoljavaju potrebe Elektroprivrede i Energoinvesta na svim vrstama elektroenergetskih radova.

U ostalim firmama mogu raditi na održavanju elektroenergetskih sistema, podstanica, električnih izvora i napajanja,električnih mjerenja i zaštita.

NASTAVNI PLAN
za kvalificiranog radnika elektrotehničke struke
Zanimanje: ELEKTROENERGETIČAR
R.br. Nastavni predmeti Sedmični fond sati UKUPNO
I II III
A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 6
2 Strani jezik 2 2 2 6
3 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 6
4 Historija 2     2
5 Informatika 2     2
6 Građansko obrazovanje/Dekokratija i ljudska prava     2 2
7 Matematika 2 2 2 6
8 Fizika 2     2
9 Hemija/Kemija 2     2
10 Vjeronauka/Kultura religija 1 1 1 3
UKUPNO A 17 9 11 37
B. STRUČNI PREDMETI
1 Osnove elektrotehnike 4 2   6
2 Elektronika   3   3
3 Električna mjerenja   2   2
4 Električne mašine   2 3 5
5 Elektroenergetske mreže   3   3
6 Električne instalacije i osvjetljenje     3 3
7 Elektroenergetska postrojenja     4 4
8 Tehničko crtanje 2     2
9 Ekonomika i organizacija poslovanja   2   2 7
10 Praktična nastava 6 6 12 24
UKUPNO B 12 20 22 54
UKUPNO A+B 29 29 33 91

ELEKTROMEHANIČAR
III stepen

Ovaj obrazovni program ima za cilj osposobiti učenika za obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja.

  • izrada elektrotehničkih crteža i shema, izrada i sastavljanje električnih strojeva i uređaja,
  • sastavljanje niskonaponskih razvodnih uređaja,
  • završna kontrola proizvoda,
  • pronalaženje i otklanjanje grešaka na serijskim proizvodima, sastavljanje podsustava i sustava električnih mjernih instrumenata (instrumenti sa kazaljkom,električna brojila,  releji, uklopnici, upravljačko-signalni sustavi), baždarenje instrumenata u serijskoj proizvodnji,
  • održavanje dizala,rashladnih i termičkih uređaja i ostalih kućanskih aparata.
NASTAVNI PLAN
za kvalificiranog radnika elektrotehničke struke
Zanimanje: ELEKTROMEHANIČAR
R.br. Nastavni predmeti Sedmični fond sati   UKUPNO
I II III
A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2 6
2 Strani jezik 2 2 2 6
3 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 6
4 Historija 2     2
5 Informatika 2     2
6 Građansko obrazovanje/Dekokratija i ljudska prava     2 2
7 Matematika 2 2 2 6
8 Fizika 2     2
9 Hemija/Kemija 2     2
10 Vjeronauka/Kultura religija 1 1 1 3
UKUPNO A 17 9 11 37
B. STRUČNI PREDMETI
1 Osnove elektrotehnike 4 2   6
2 Elektronika   3   3
3 Električna mjerenja   2   2
4 Električne mašine   2 3 5
5 Električni uređaji   3 4 7
6 Električne instalacije i osvjetljenje     3 3
7 Tehničko crtanje 2     2
8 Ekonomika i organizacija poslovanja   2   2
9 Praktična nastava 6 6 12 24
UKUPNO B 12 20 22 54
UKUPNO A+B 29 29 33 91

ELEKTROINSTALATER
III stepen

Ovaj obrazovni program ima za cilj obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električne opreme i rasvjete.

Učenici su osposobljeni za polaganje električnih instalacija jake i slabe struje u stanovima , poslovnim prostorima itd., te izvođenje kućnih priključaka i ostalih električnih razvoda (telekomunikacionih, signalnih, video nadzora, antenskih sistema...)

Po potrebi učenici mogu da održavaju razne električne uređaje,vrše električna mjerenja te otklanjaju greške na električnim instalacijama, razvodnim ormarima i električnim brojilima.

NASTAVNI PLAN
za kvalificiranog radnika elektrotehničke struke
Zanimanje: ELEKTROINSTALATER
R.br. Nastavni predmeti Sedmični fond sati UKUPNO
I II III
A. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI
1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 2 2  6
2 Strani jezik 2 2 2  6
3 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2  6
4 Historija 2      2
5 Informatika 2      2
6 Građansko obrazovanje/Dekokratija i ljudska prava     2  2
7 Matematika 2 2 2  6
8 Fizika 2      2
9 Hemija/Kemija 2      2
10 Vjeronauka/Kultura religija 1 1 1 3
UKUPNO A 17 9 11 37
B. STRUČNI PREDMETI
1 Osnove elektrotehnike 4 2   6
3 Elektronika   3   3
4 Električna mjerenja   2   2
5 Električne mašine   2 3 5
6 Električni uređaji      3 3
7 Električne instalacije i osvjetljenje   3 4 7
8 Tehničko crtanje 2     2
9 Ekonomika i organizacija poslovanja   2   2
10 Praktična nastava 6 6 12 24
UKUPNO B
UKUPNO A+B
12 20 22 54
29 29 33 91