Uposlenici

UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

RB

Prezime i ime

Radno mjesto

1.

Karamehić Samira

dipl.el.ing. - Direktorica

2.

Ramić Emir

Prof.Fizike - pomoćnik direktorice

3.

Miroc Sanela

Pedagog

4.

Savić Ines

Psiholog

5.

Alić  Jasminka

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

6.

Avdić  Faruk

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

7.

Bijedić Adisa

profesor - Matematika i Informatika

8.

Borovac  Sabina

profesor - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

9.

Bučan  Ades

nastavnik - Praktična nastava

10.

Dacić Sabina

profesor - Informatika (određeno vrijeme)

11.

Devedžija Aldin

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

12.

Duraković  Amrudin

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

13.

Emirhafizović Mirsad

profesor - Tjelesni i zdravstveni odgoj

14.

Fazlić Munib

profesor - Tjelesni i zdravstveni odgoj

15.

Glamočić Adnan

profesor Fizike

16.

Greda Armin

profesor Fizike

17.

Haberl Antonija

profesor - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

18.

Hadžimuratović Elmir

nastavnik - Praktična nastava

19.

Halilagić Sead

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

20.

Hrnjadović  Jadranka

profesor - Engleski jezik

21.

Hrustemović-Karahasanović Aldijana

profesor Njemačkog jezika

22.

Hurić  Muhamed

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

23.

Hurić Ševko

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

24.

Huseinbegović Edin

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

25.

Huseinović Zinaida

profesor - Engleski jezik

26.

Imamović Harun

koordinator - Praktična nastava

27.

Jabandžić  Ernad

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

28.

Leka Merima

profesor - Vjeronauka

29.

Ljuca Almina

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

30.

Mraović Maca

profesor - Matematika

31.

Muhović Juso

profesor - Hemija i Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

32.

Mustafić Mirnesa

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

33.

Nezić Selma

profesor - Engleski jezik

34.

Nokto Elvir

nastavnik - Praktična nastava

35.

Obarčanin Sanja

profesor - Matematika i Informatika

36.

Okanović Harisa

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

37.

Osmanović Edin

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

38.

Penava Mirnesa

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava (porodiljsko odsustvo)

39.

Pohara Dževad

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava

40.

Radončić Fikret

profesor - Tjelesni i zdravstveni odgoj

41.

Ramović-Kalajdžija Selma

profesor - Informatika

42.

Selmanović  Edin

profesor - Ekonomika

43.

Smiljanić Igor

profesor - Kultura religija

44.

Šehović Aida

profesor  Matematike

45.

Šljivo Dženita

profesor - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

46.

Trepalovac Ismeta

profesor Sociologije i Kultura religija

47.

Tole Mirela

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava ( do povratka zaposlenice sa porodiljskog  odsustva)

48.

Tufo Muhamed

nastavnik - Praktična nastava

49.

Zuko  Aida

profesor - Historija

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

RB

Prezime i ime

Radno mjesto

1

Veljović Hikmeta

dipl.pravnik - sekretar škole

2

Stjepanović Mirza

dipl.ecc. – samostalni referent za plan i analizu

3

Šahinović Almina

dipl.infor. – rukovaoc nastavnom tehnikom (porodisljsko odsustvo)

4

Bučan Ermina

nastavnik razredne nastave-referent za učenička pitanja

5

Dedić Faid

domar

6

Šišić Damir

domar/kotlovničar

7

Pojata Nermin

dnevni čuvar

8

Saračević Suad

dnevni čuvar

9

Abaz Sehija

spremačica

10

Avdić Alma

spremačica

11

Džananović Nihada

spremačica

12

Kadrić Naza

spremačica

13

Kovačević Emina

spremačica

14

Omerbegović Rasema

spremačica

15

Pilav Sanija

spremačica