Uposlenici

UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

RB Prezime i ime Radno mjesto
1

Karamehić Samira

dipl.el.ing. - Direktorica
2

Ramić Emir

Prof.Fizike - pomoćnik direktorice
3

Miroc Sanela

Pedagog
4

Savić Ines

Psiholog
5

Alić  Jasminka

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
6

Avdić  Faruk

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
7

Bijedić Adisa

profesor - Matematika i Informatika
8

Borovac  Sabina

profesor - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
9

Boja Nizama

Profesor- Matematika
10

Bučan  Ades

nastavnik - Praktična nastava
11

Dacić Sabina

profesor - Informatika (određeno vrijeme)
12

Delić Semka

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
13

Duraković  Amrudin

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastave
14

Emirhafizović Mirsad

profesor - Tjelesni i zdravstveni odgoj
15

Fazlić Munib

profesor - Tjelesni i zdravstveni odgoj
16

Hadžimuratović Elmir

nastavnik - Praktična nastava
17

Halilagić Sead

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
18

Hrnjadović  Jadranka

profesor - Engleski jezik
19

Hrustemović-Karahasanović Aldijana

profesor Njemačkog jezika
20

Hurić  Muhamed

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
21

Hurić Ševko

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
22

Huseinbegović Edin

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
23

Huseinović Zinaida

profesor - Engleski jezik
24

Jabandžić  Ernad

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava, koordinator - Praktična nastava
25

Jarkoč Anela

profesor - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
26

Kosorić Dijana

profesor Fizike
27

Kujović Velida

profesor Fizike
28

Leka Merima

profesor - Vjeronauka
29

Ljuca Almina

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
30

Madeško Mirsad

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
31

Mirvić Dijana

profesor- Sociologija
32

Mraović Maca

profesor - Matematika
33

Muhović Juso

profesor - Hemija i Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava
34

Mustafić Mirnesa

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
35

Nezić Selma

profesor - Engleski jezik
36

Nokto Elvir

nastavnik - Praktična nastava
37

Obarčanin Sanja

profesor - Matematika i Informatika (porodiljsko odsustvo)
38

Okanović Harisa

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
39

Penava Mirnesa

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
40

Radončić Fikret

profesor - Tjelesni i zdravstveni odgoj
41

Pohara Dževad

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava
42

Ramović-Kalajdžija Selma

profesor - Informatika
43

Selmanović  Edin

profesor - Ekonomika
44

Šljivo Dženita

profesor - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
45

Trepalovac Ismeta

profesor  Kultura religija
46

Tole Mirela

dipl.el.ing. – profesor - Stručno teorijska nastava ( do povratka zaposlenice sa porodiljskog  odsustva)
47

Tufo Muhamed

nastavnik - Praktična nastava
48

Vasilić Sanja

profesor-Matematika
49

Zuko  Aida

profesor - Historija

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

RB Prezime i ime Radno mjesto
1

Veljović Hikmeta

dipl.pravnik - sekretar škole
2

Stjepanović Mirza

dipl.ecc. – samostalni referent za plan i analizu
3

Šahinović Almina

dipl.infor. – rukovaoc nastavnom tehnikom ( Porodiljsko odsustvo)
4

Šehović Aida

Dipl. mat-inf- rukovaoc nastavnom tehnikom
5

Bučan Ermina

nastavnik razredne nastave-referent za učenička pitanja
6

Stjepanović Zoran

domar
7

Šišić Damir

domar/kotlovničar
8

Pojata Nermin

dnevni čuvar
9

Saračević Suad

dnevni čuvar
10

Abaz Sehija

spremačica
11

Avdić Alma

spremačica
12

Džananović Nihada

spremačica
13

Kadrić Naza

spremačica
14

Kovačević Emina

spremačica
15

Omerbegović Rasema

spremačica