Dodatna, dopunska i fakultativna

Termini održavanja dodatne nastave za školsku 2018/2019.godinu

 red./br.  PREDMET  PROFESOR  DAN I VRIJEME ODRŽAVANJA
1. Informatika Dacić Sabina Srijeda 13:15h I smjena, 18:30h II smjena
2. Engleski jezik Selma Nezić Četvrtak 13:15h, srijeda 12:30h
3. Matematika IV razred Bijedić Adisa Četvrtak 13:15h
4. EE mreže Okanović Harisa Utorak 12:25h
5. Fizika Kujović Velida Četvrtak 13:15h

Termini održavanja dopunske nastave za školsku 2018/2019.godinu

red./br. PREDMET PROFESOR DAN I VRIJEME ODRŽAVANJA
1. Matematika I1,2 i III1,2,3 Obarčanin Sanja Ponedjeljak 12:25h II smjena i četvrtak 13:15h I smjena
2. Matematika I3,4 i II2,3 i IV1 Mraović Maca II2,3 srijeda 12:25h i I3,4 i IV1 utorak 12:25h
3. Matematika I5,6 i II6 i III4,6 Jusufović Mahmut I5,6 ponedjeljak 16:50h, III6 utorak 19:15h, III6 petak 16:50h
4. Osnove elektrotehnike Alić Jasminka Četvrtak 13:15h I smjena; petak 12:25h II smjena
5. Osnove elektrotehnike II Pohara Dževad Četvrtak  13:15h
6. Osnove elektrotehnike Vegara Kemal Petak 13:15h
7. Električne mašine Avdić Faruk Srijeda 12:25h I smjena

 Termini održavanja fakultativne nastave za školsku 2018/2019.godinu

red./br. PREDMET PROFESOR DAN I VRIJEME ODRŽAVANJA
1. Spelling Bee Jadranka Hrnjadović Četvrtak 13:15h I smjena i srijeda 12:25h II smjena