Dodatna, dopunska i fakultativna

TERMINI ODRŽAVANJA DOPUNSKE NASTAVE  ŠKOLSKA 2020/2021.GODINA

R/b PREDMET PROFESOR DAN I VRIJEME ODRŽAVANJA
1. Osnove elektrotehnike prof. Jasminka Alić 7.čas Ponedjeljak
2. Matematika prof. Sanja Obarčanin 6. i 7. čas u prvoj smjeni  II raz. Petak
3. El. mašine prof. Huseinbegović  Edin Ponedjeljak
4. Matematika prof. Bijedić Adisa Četvrtak 12:30 kada su I raz. 1.smjena

Ponedjeljak 12:30 kada su I raz. 2.smjena

5. Matematika prof. Berbić Amina Srijeda 12:30 kada su II raz. 1. smjena

Utorak 12:30 kada su II raz. 2. smjena

6. El. mašine prof.Avdić Faruk Četvrtak 7.čas prva smjena

TERMINI ODRŽAVANJA DODATNE NASTAVE  ŠKOLSKE 2020/2021.GODINE

R/b PREDMET PROFESOR DAN I VRIJEME ODRŽAVANJA
1. Osnove elektrotehnike prof.Jasminka Alić 7.čas utorak
2. Matematika IV razred prof.Mraović Maca 6,7. čas u jutarnjoj smjeni Ponedjeljak
3. Fizika II razred prof. Ramović Emir 3. čas u A smjeni Srijeda
4. Informatika I razred prof.Dacić Sabina 7.čas u prvoj smjeni
5. Osnove elektrotehnike II razred prof.Pohara Dževad 6.čas Srijeda online za sve
6. Engleski jezik prof. Jadranka Hrnjadović Uvijek od 12:30-13:15 online Četvrtak
7. Matematika prof.Berbić Amina Ponedjeljak 12:00 I smjena II raz.

Ponedjeljak 12:00 II smjena II raz.