Javne nabavke

 

Plan javnih nabavki

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA  ZA JAVNU NABAVKU USLUGA KOKTEL POSLUŽENJA/CATERING U SARAJEVU  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANJA ČASOPISA “NOVE ISKRE”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka Lot1

Odluka Lot2

Odluka Nabavka opreme

Poziv za dostavu ponuda putem direktnog sporazuma za javne nabavke Organizovanje stručnog usavršavanja za radnike škole u Dubrovnik

001 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

002- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

003- Odluka o izboru javnog ponuđača

004 – Odluka o izboru javnog ponuđača

005 – Odluka o izboru javnog ponuđača

006 – Odluka o izboru javnog ponuđača

007 – Odluka o izboru javnog ponuđača

008 – Odluka o izboru javnog ponuđača

Poziv za dostavu ponuda

009 – Odluka o izboru javnog ponuđača

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

010 – Odluka o izboru javnog ponuđača

011 – Odluka o izboru javnog ponuđača

012 – Odluka o izboru javnog ponuđača

Poziv za dostavu ponude za usluge prevoza

013 – Odluka o izboru javnog ponuđača

014 – Odluka o izboru javnog ponuđača

015 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

016 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku – iznajmljivanje kombija za usluge putovanja učenika i profesora u Wolfsburg – Njemačka

Odluka o izboru javnog ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga koktel posluzenja/catering u Sarajevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije škole

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga protuprovalnog i vatrodojavnog praćenja i štićenja objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga štampanja časopisa “NOVE ISKRE”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga mehaničkog čišćenja kotlova, dimnjaka i dimnjače

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Medicinske i laboratorijske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usliga koktel posluživanja/Catering u Sarajevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku: Medicinske i laboratorijske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

Zapisnik o otvaranju ponuda u predmetu javne nabavke: “Organizacija stručnog usavršavanja za radnike škole”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga koktel posluženja/catering u Sarajevu

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga