Javne nabavke

 

Plan javnih nabavki

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-MEDICINSKE USLUGE

Usluge_protupozarno_protudojavno_sticenje_objekta_2021

Usluge_dezinfekcija_2021

Odluka o izboru_napovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JN IZRADA DOKUMENTACIJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Odluka_periodicni_kontrolni_PP

Odluka_elektronska_oprema

Odluka deratizacija

Odluka protuprovalno praćenje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ŠKOLE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA PROTUPROVALNOG I VATRODOJAVNOG PRAĆENJA I ŠTIĆENJA OBJEKTA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA KOKTEL POSLUŽENJA / UGOSTITELJSTVO U SARAJEVU  

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANJA ČASOPISA „NOVE ISKRE“

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA ZA JAVNU NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka Lot1

Odluka Lot2

Odluka Nabavka opreme

Poziv za dostavu izravnim dogovorom za javne nabavke Organizacija stručnog usavršavanja za radničke škole u Dubrovniku

001 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

002- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

003- Odluka o izboru javnih ponuda

004 – Odluka o izboru javnih ponuda

005 – Odluka o izboru javnih ponuda

006 – Odluka o izboru javnih ponuda

007 – Odluka o izboru javnih ponuda

008 – Odluka o izboru javnih ponuda

Poziv za dostavu ponuda

009 – Odluka o izboru javnih ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

010 – Odluka o izboru javnih ponuda

011 – Odluka o izboru javnih ponuđača

012 – Odluka o izboru javnih ponuda

Poziv za dostavu ponude za usluge prevoza

013 – Odluka o izboru javnih ponuda

014 – Odluka o izboru javnih ponuda

015 – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

016 – Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku – iznajmljivanje kombija za usluge putovanja učenika i profesora u Wolfsburg – Njemačka

Odluka o izboru javnog ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku ugostiteljskih usluga

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga koktel posluzenja/catering u Sarajevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije škole

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga protuprovalnog i vatrodojavnog praćenja i štićenja objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga štampanja časopisa “NOVE ISKRE”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga mehaničkog čišćenja kotlova, dimnjaka i dimnjače

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Nabavka usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Medicinske i laboratorijske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponuda putem direktnog sporazuma za javnu nabavu ugostiteljskih usluga

Pozovite za dostavu putem direktnog dogovora za javnu nabavu usliga koktel usluga / Catering u Sarajevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Omogućite isporuku putem direktnog sporazuma za javnu nabavu usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za javnu nabavu ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Omogućimo isporuku neposrednim sporazumom za javnu nabavu: Medicinske i laboratorijske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Omogućite isporuku putem direktnog sporazuma za javnu nabavu ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem izravnog dogovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem izravnog dogovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem izravnog dogovora

Zapisnik o otvaranju ponude u predmetu javnih nabavki: “Organizacija stručnog usavršavanja za radničke škole”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Pozovite za dostavu direktnim dogovorom za javnu isporuku usluge koktel usluge / cateringa u Sarajevu

Omogućite isporuku putem direktnog sporazuma za javnu nabavu ugostiteljskih usluga