KONTAKT

 

Elektrotehnička škola za energetiku
Zmaja od Bosne 37
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 611 386
Telefon: +387 33 661 003
     FAX: +387 33 655 285
E-mail: noviskre@gmail.com