Školski odbor

Organ upravljanja u Elektrotehničkoj školi za energetiku je školski odbor. Školski odbor naše škole broji četiri člana, a sačinjavaju ga:

Predsjednik Školskog odbora: Seudin Bičić

Edin Huseinbegović , član

Aldin Devedžija, član

Reuf Džaferović, član

Članovi  školskog odbora biraju se na period od 4 godine, sa mogućnošću jednog reizbora.