Uposlenici škole

UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Radončić Fikret mr.sci. – Direktor
2. Aida Arnautović Pedagog
3. Savić Ines Psiholog
4. Adrović Ernes prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
5. Alić Jasminka prof.stručno-teorijske nastave
6. Avdić Faruk prof.stručno-teorijske nastave
7. Bajrektarević Lejla prof.Fizike
8. Bijedić Adisa prof.Matematike
9. Borovac Sabina prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
10. Bučan Ades nastavnik Praktične nastave
11. Dacić Sabina prof.Informatike
12. Damadžić Ali prof.stručno-teorijske nastave
13. Dedić Lejla prof.stručno-teorijske nastave
14. Duraković Amrudin prof.stručno-teorijske nastave
15. Đonlagić Aida prof.stručno-teorijske nastave
16. Emirhafizović Mirsad prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
17. Fazlić Munib prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
18. Hadžimuratović Elmir nastavnik Praktične nastave
19. Halilagić Sead prof.stručno-teorijske nastave
20. Hrnjadović Jadranka prof.Engleskog jezika
21. Hurić Muhamed prof.stručno-teorijske nastave
22. Huseinbegović Edin prof.stručno-teorijske nastave
23. Huseinović Zinaida prof.Engleskog jezika
24. Jabandžić Ernad koordinator Praktične nastave
25. Jarkoč Anela prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
26. Karamehić Samira prof.stručno-teorijske nastave
27. Leka Merima prof.Vjeronauke
28. Ljuca Almina prof.stručno-teorijske nastave
29. Madeško Mirsad prof.stručno-teorijske nastave
30. Mraović Maca prof.Matematike
31. Muhović Juso prof.Demokratije i ljudskih prava i Hemije
32. Mustafić Mirnesa prof.stručno-teorijske nastave
33. Nezić Selma prof.Engleskog jezika
34. Nokto Elvir nastavnik Praktične nastave
35. Obarčanin Sanja prof.Matematike
36. Okanović Harisa prof.stručno-teorijske nastave
37. Penava Mirnesa prof.stručno-teorijske nastave ( porodiljsko odsustvo )
38. Pohara Dževad prof.stručno-teorijske nastave
39. Ramić Emir Prof.Fizike
40. Ramović-Kalajdžija Selma prof.Informatike
41. Selmanović Edin prof.Ekonomike
42. Šljivo Dženita prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
43. Tole Mirela prof.stručno-teorijske nastave
44. Tufo Muhamed nastavnik Praktične nastave
45. Vegara Kemal prof.stručno-teorijske nastave
46. Vražalica Altijana prof.Njemačkog jezika
47. Zukanović Nermin prof.Sociologije
48. Zuko Aida prof.Historije

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Veljović Hikmeta dipl.pravnik – sekretar škole
2. Stjepanović Mirza dipl.ecc. – samostalni referent za plan i analizu
3. Šahinović Almina dipl.infor. – rukovaoc nastavnom tehnikom – programer
4. Bučan Ermina nastavnik razredne nastave-referent za učenička pitanja
5. Stjepanović Zoran domar
6. Šišić Damir domar/kotlovničar
7. Pojata Nermin dnevni čuvar
8. Saračević Suad dnevni čuvar
9. Abaz Sehija spremačica
10. Avdić Alma spremačica
11. Džananović Nihada spremačica
12. Kadrić Naza spremačica
13. Kovačević Emina spremačica
14. Omerbegović Rasema spremačica
15. Pilav Sanija spremačica