Uposlenici škole

UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Radončić Fikret mr.sci.- Direktor
2. Duraković Amrudin pomoćnik Direktora
3. Murga Sadmira Pedagog
4. Savić Ines Psiholog
5. Alić Jasminka prof.Stručno-teorijske nastave
6. Bećić-Osmanbegović Azra Prof.Ekonomike i organizacije poslovanja
7. Berbić Amina prof.Matematike
8. Bijedić Adisa prof.Matematike
9. Borovac Sabina prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
10. Bučan Ades nastavnik Praktične nastave
11. Dacić Sabina prof.Informatike
12. Delić Azra prof.Stručno-teorijske nastave
13. Đonlagić Aida prof.Stručno-teorijske nastave
14. Emirhafizović Mirsad Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
15. Fazlić Munib Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
16. Hadžimuratović Elmir nastavnik Praktične nastave
17. Hadrović-Zukić Dženana prof.Stručno-teorijske nastave
18. Hebibović Dženan Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
19. Hodžić Emina prof.Stručno-teorijske nastave
20. Hrnjadović Jadranka prof.Engleskog jezika
21. Hurić Muhamed prof.Stručno-teorijske nastave
22. Huseinbegović Edin prof.Stručno-teorijske nastave
23. Huseinović Zinaida prof.Engleskog jezika
24. Jabandžić Ernad prof.Stručno-teorijske nastave
25. Jarkoč Anela prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
26. Karamehić Samira prof.Stručno-teorijske nastave
27. Leka Merima prof.Vjeronauke
28. Ljuca Almina prof.Stručno-teorijske nastave
29. Madeško Mirsad prof.Stručno-teorijske nastave
30. Mahmutović Sabaheta Prof.Fizike
31. Mraović Maca prof.Matematike
32. Muhović Juso prof.Demokratije i ljudskih prava i Hemija/Kemija
33. Mustafić Mirnesa prof.Stručno-teorijske nastave
34. Nezić Selma prof.Engleskog jezika
35. Nokto Elvir prof.Stručno-teorijske nastave
36. Obarčanin Sanja prof.Matematike
37. Okanović Harisa prof.Stručno-teorijske nastave
38. Penava Mirnesa prof.Stručno-teorijske nastave
39. Pohara Dževad prof.Stručno-teorijske nastave
40. Ramić Emir Prof.Fizike
41. Ramović-Kalajdžija Selma prof.Informatike
42. Smajić –Hećo Medina prof.Stručno-teorijske nastave
43. Šljivo Dženita prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
44. Tole Mirela prof.Stručno-teorijske nastave
45. Tufo Muhamed nastavnik Praktične nastave
46. Vegara Kemal prof.Stručno-teorijske nastave
47. Vražalica Altijana prof.Njemačkog jezika
48. Zukanović Nermin prof.Sociologije
49. Zuko Aida prof.Historije

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

Redni br. Ime i prezime: Naziv radnog mjesta
1. Veljović Hikmeta Sekretar škole, dipl.Pravnik
2. Stjepanović Mirza Samostalni referent za plan i analizu, dipl.ecc.
3. Šahinović Almina Rukovaoc nastavnom tehnikom – programer, dipl.informatičar
4. Bučan Ermina Referent za učenička pitanja, nastavnik razredne nastave
5. Kupus – Jašar Mirela Bibliotekar, dipl.bibliotekar
6. Lokvančić Amra Asistent u nastavi, dipl.pedagog
7. Stjepanović Zoran Domar
8. Šišić Damir Domar/kotlovničar
9. Šljivić Almir Dnevni čuvar
10. Pojata Nermin Dnevni čuvar
11. Abaz Sehija Spremačica
12. Avdić Alma Spremačica
13. Bogućanin Remka Spremačica
14. Džananović Nihada Spremačica
15. Kovačević Emina spremačica
16. Pilav Sanija spremačica
17. Šabanović Mediha spremačica