Uposlenici škole

UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

 
Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta  
1. Radončić Fikret mr.sci.- Direktor  
2. Duraković Amrudin pomoćnik Direktora  
3. Emina Džuho Pedagog  
4. Savić Ines Psiholog  
5. Alić Jasminka prof.Stručno-teorijske nastave  
6. Bećić-Osmanbegović Azra Prof.Ekonomike i organizacije poslovanja  
7. Berbić Amina prof.Matematike  
8. Bijedić Adisa prof.Matematike  
9. Borovac Sabina prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti  
10. Bučan Ades nastavnik Praktične nastave  
11. Dacić Sabina prof.Informatike  
12. Delić Azra prof.Stručno-teorijske nastave  
13. Đonlagić Aida prof.Stručno-teorijske nastave  
14. Emirhafizović Mirsad Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
15. Fazlić Munib Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
16. Hadžimuratović Elmir nastavnik Praktične nastave  
17. Hadrović-Zukić Dženana prof.Stručno-teorijske nastave  
18. Hebibović Dženan Prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
19. Hrnjadović Jadranka prof.Engleskog jezika  
20. Hurić Muhamed prof.Stručno-teorijske nastave  
21. Huseinbegović Edin prof.Stručno-teorijske nastave  
22. Huseinović Zinaida prof.Engleskog jezika  
23. Jabandžić Ernad prof.Stručno-teorijske nastave  
24. Jarkoč Anela prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti  
25. Karamehić Samira prof.Stručno-teorijske nastave  
26. Leka Merima prof.Vjeronauke  
27. Ljuca Almina prof.Stručno-teorijske nastave  
28. Madeško Mirsad prof.Stručno-teorijske nastave  
29. Mahmutović Sabaheta Prof.Fizike  
30. Mraović Maca prof.Matematike  
31. Muhović Juso prof.Demokratije i ljudskih prava i Hemija/Kemija  
32. Muminović Behadem prof.Stručno-teorijske nastave  
33. Mustafić Mirnesa prof.Stručno-teorijske nastave  
34. Nezić Selma prof.Engleskog jezika  
35. Nokto Elvir prof.Stručno-teorijske nastave  
36. Obarčanin Sanja prof.Matematike  
37. Okanović Harisa prof.Stručno-teorijske nastave  
38. Penava Mirnesa prof.Stručno-teorijske nastave  
39. Pohara Dževad prof.Stručno-teorijske nastave  
40. Ramić Emir Prof.Fizike  
41. Ramović-Kalajdžija Selma prof.Informatike  
42. Smajić –Hećo Medina prof.Stručno-teorijske nastave  
43. Šljivo Dženita prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti  
44. Tole Mirela prof.Stručno-teorijske nastave  
45. Tufo Muhamed nastavnik Praktične nastave  
46. Vražalica Altijana prof.Njemačkog jezika  
47. Zildžić Aldijana prof.Stručno-teorijske nastave  
48. Zukanović Nermin prof.Sociologije  
49. Zuko Aida prof.Historije  

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

Redni br. Ime i prezime: Naziv radnog mjesta
1. Veljović Hikmeta Sekretar škole, dipl.Pravnik
2. Stjepanović Mirza Samostalni referent za plan i analizu, dipl.ecc.
3. Šahinović Almina Rukovaoc nastavnom tehnikom – programer, dipl.informatičar
4. Bučan Ermina Referent za učenička pitanja, nastavnik razredne nastave
5. Hatidža Maunagić Bibliotekar, dipl.bibliotekar
6. Stjepanović Zoran Domar
7. Šišić Damir Domar/kotlovničar
8. Korić Anes Dnevni čuvar
9. Pojata Nermin Dnevni čuvar
10. Abaz Sehija Spremačica
11. Avdić Alma Spremačica
12. Prašović Nizama Spremačica
13. Džananović Nihada Spremačica
14. Kovačević Emina spremačica
15. Pilav Sanija spremačica
16. Šabanović Mediha spremačica