Uposlenici škole

  UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Radončić Fikret mr.sci. – Direktor
2. Duraković Amrudin pomoćnik Direktora
3. Aida Arnautović Pedagog
4. Savić Ines Psiholog
5. Adrović Ernes prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
6. Alić Jasminka prof.stručno-teorijske nastave
7. Avdić Faruk prof.stručno-teorijske nastave
8. Bajrektarević Lejla prof.Fizike
9. Berbić Amina prof.Matematike
10. Bijedić Adisa prof.Matematike
11. Borovac Sabina prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
12. Bučan Ades nastavnik Praktične nastave
13. Čaušević Ševala Prof.Ekonomike
14. Dacić Sabina prof.Informatike
15. Damadžić Ali prof.stručno-teorijske nastave
16. Dedić Lejla prof.stručno-teorijske nastave
17. Đonlagić Aida prof.stručno-teorijske nastave
18. Emirhafizović Mirsad prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
19. Fazlić Munib prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
20. Hadžimuratović Elmir nastavnik Praktične nastave
21. Halilagić Sead prof.stručno-teorijske nastave
22. Hrnjadović Jadranka prof.Engleskog jezika
23. Hurić Muhamed prof.stručno-teorijske nastave
24. Huseinbegović Edin prof.stručno-teorijske nastave
25. Huseinović Zinaida prof.Engleskog jezika
26. Jabandžić Ernad koordinator Praktične nastave
27. Jarkoč Anela prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
28. Karamehić Samira prof.stručno-teorijske nastave
29. Leka Merima prof.Vjeronauke
30. Ljuca Almina prof.stručno-teorijske nastave
31. Madeško Mirsad prof.stručno-teorijske nastave
32. Mraović Maca prof.Matematike
33. Muhović Juso prof.Demokratije i ljudskih prava i Hemija/Kemija
34. Mustafić Mirnesa prof.stručno-teorijske nastave
35. Nezić Selma prof.Engleskog jezika
36. Nokto Elvir nastavnik Praktične nastave
37. Obarčanin Sanja prof.Matematike
38. Okanović Harisa prof.stručno-teorijske nastave
39. Penava Mirnesa prof.stručno-teorijske nastave

( porodiljsko odsustvo )

40. Pohara Dževad prof.stručno-teorijske nastave
41. Ramić Emir Prof.Fizike
42. Ramović-Kalajdžija Selma prof.Informatike
43. Šljivo Dženita prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
44. Tole Mirela prof.stručno-teorijske nastave
45. Tufo Muhamed nastavnik Praktične nastave
46. Vegara Kemal prof.stručno-teorijske nastave
47. Vražalica Altijana prof.Njemačkog jezika
48. Zukanović Nermin prof.Sociologije
49. Zuko Aida prof.Historije

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Veljović Hikmeta dipl.pravnik – sekretar škole
2. Stjepanović Mirza dipl.ecc. – samostalni referent za plan i analizu
3. Šahinović Almina dipl.infor. – rukovaoc nastavnom tehnikom – programer
4. Bučan Ermina nastavnik razredne nastave-referent za učenička pitanja
5. Pilavdžija – Palislamović  Alma bibliotekar
6. Stjepanović Zoran domar
7. Šišić Damir domar/kotlovničar
8. Pojata Nermin dnevni čuvar
9. Saračević Suad dnevni čuvar
10. Abaz Sehija spremačica
11. Avdić Alma spremačica
12. Džananović Nihada spremačica
13. Kadrić Naza spremačica
14. Kovačević Emina spremačica
15. Omerbegović Rasema spremačica
16. Pilav Sanija spremačica