Uposlenici škole


UPOSLENICI

NASTAVNIČKO VIJEĆE

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Karamehić Samira dipl.el.ing. – Direktorica
2. Ramić Emir Prof.Fizike – pomoćnik direktorice
3. Aida Arnautović Pedagog
4. Savić Ines Psiholog
5. Alić Jasminka prof.stručno-teorijske nastave
6. Avdić Faruk prof.stručno-teorijske nastave
7. Bijedić Adisa prof.Matematike
8. Borovac Sabina prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
9. Bučan Ades nastavnik Praktične nastave
10. Dacić Sabina prof.Informatike
11. Duraković Amrudin prof.stručno-teorijske nastave
12. Đonlagić Aida prof.stručno-teorijske nastave
13. Đerzić Enisa prof.Fizike
14. Emirhafizović Mirsad prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
15. Fazlić Munib prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
16. Hadžimuratović Elmir nastavnik Praktične nastave
17. Halilagić Sead prof.stručno-teorijske nastave
18. Hrnjadović Jadranka prof.Engleskog jezika
19. Hurić Muhamed prof.stručno-teorijske nastave
20. Huseinbegović Edin prof.stručno-teorijske nastave
21. Huseinović Zinaida prof.Engleskog jezika
22. Jabandžić Ernad koordinator Praktične nastave
23. Jarkoč Anela prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
24. Jusufović Mahmut prof.Matematike
25. Kujović Velida prof.Fizike
26. Leka Merima prof.Vjeronauke
27. Ljuca Almina prof.stručno-teorijske nastave
28. Madeško Mirsad prof.stručno-teorijske nastave
29. Mraović Maca prof.Matematike
30. Muratović Mersida Socijalni radnik
31. Muhović Juso prof.Demokratije i ljudskih prava i Hemije
32. Mustafić Mirnesa prof.stručno-teorijske nastave
33. Nezić Selma prof.Engleskog jezika
34. Nokto Elvir nastavnik Praktične nastave
35. Obarčanin Sanja prof.Matematike
36. Okanović Harisa prof.stručno-teorijske nastave
37. Penava Mirnesa prof.stručno-teorijske nastave
38. Pohara Dževad prof.stručno-teorijske nastave
39. Radončić Fikret prof.Tjelesnog i zdravstvenog odgoja
40. Ramović-Kalajdžija Selma prof.Informatike
41. Selmanović Edin prof.Ekonomike
42. Šljivo Dženita prof.Bosanskog,hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
43. Tole Mirela prof.stručno-teorijske nastave
44. Tufo Muhamed nastavnik Praktične nastave
45. Vegara Kemal prof.stručno-teorijske nastave
46. Vražalica Altijana prof.Njemačkog jezika
47. Zukanović Nermin prof.Sociologije
48. Zuko Aida prof.Historije

OSTALI ČLANOVI KOLEKTIVA

Redni br. Ime i prezime Naziv radnog mjesta
1. Veljović Hikmeta dipl.pravnik – sekretar škole
2. Stjepanović Mirza dipl.ecc. – samostalni referent za plan i analizu
3. Šahinović Almina dipl.infor. – rukovaoc nastavnom tehnikom
4. Bučan Ermina nastavnik razredne nastave-referent za učenička pitanja
5. Stjepanović Zoran domar
6. Šišić Damir domar/kotlovničar
7. Pojata Nermin dnevni čuvar
8. Saračević Suad dnevni čuvar  ( bolovanje )
9. Saračević Endi dnevni čuvar
10. Abaz Sehija spremačica
11. Avdić Alma spremačica
12. Džananović Nihada spremačica
13. Kadrić Naza spremačica
14. Kovačević Emina spremačica
15. Omerbegović Rasema spremačica
16. Pilav Sanija spremačica