Vijeće roditelja

Članovi  Vijeća roditelja za  školsku  2021 / 2022. godinu

RAZRED PREDSTAVNIK
I 1 Nadža Uzunović
I 2 Sabina Musić
I 3 Ades Bučan
I 4 Amela Bešlija
I 5 Dino Salković
I 6 Lana Cerić
II 1 Azema Memić
II 2 Elma Kovačević
II 3 Šejla Branković Merdžo
II 4 Reuf Džaferović
II 5 Sanela Ališić , zamjenik Sanit Uzunović
II 6 Adisa Pezo
III 1 Edina Šabić
III 2 Emina Pašović
III 3 Šejla Muratović
III 4 KerimŠabić
III 5 Mediha Topalović
III 6 Dražen Tomić
IV 1 Dženana Ličina
IV 2 Irfan Isović
IV 3 Amra Tabaković
IV 4 Sanela Lulić