Vijeće učenika

Članovi Vijeća učenika za  školsku 2018 / 2019.godinu

RAZRED Ime i prezime učenika
I 1 Turčalo Amar
I 2 Bogunić Imad
I 3 Salihagić Nezira
I 4 Huruz Amina
I 5 Moco Aida
I 6 Klempić Faris
II 1 Mustafić Edin
II 2 Pehlivanović Din
II 3 Kalata Ahmed
II 4 Forić Kerim
II 5 Čimpo Harun
II 6 Selimović Hamza
III 1 Salman Segmedina i Mekić Tarik
III 2 Kološ Harun
III 3 Hrnjić Ajdin
III 4 Rizvanović Emela i Bajrić Alden
III 5 Kolar Adel
III 6 Sijamić Adis
IV 1 Silajdžija Anel
IV 2 Merkez Jusuf
IV 3 Bećirović Alen
IV 4 Kaltak Elvedin

Predsjednik Vijeća učenika:  Ajdin Hrnjić III 3

Zamjenik predsjednice Vijeća učenika:  Alen Bećirović VI 3 i Kaltak Elvedin IV 4

Sekretar Vijeća učenika: Kalata Ahmed II 3