Vijeće učenika

Članovi Vijeća učenika za  školsku 2019 / 2020.godinu

RAZRED Ime i prezime učenika
I 1 Ahmed Mustafić i Muhamed Šehić
I 2 Ahmed Osmanović
I 3 Emina Kustura
I 4 Ajdin Paldum i Hamza Eroglu M.
I5 Amsal Kurtović
I 6 Amina Mašić
II 1 Adijan Mučaj
II 2 Berina Ćerimagić i Adnan Durić
II 3 Nezira Salihagić i Faris Tabaković
II 4 Amina Huruz i Sara Lulić
II 5 Aida Moco
II 6 Faris Osmanović
III 1 Edin Mustafić
III 2 Din Pehlivanović
III 3 Adi Pilica
III 4 Sead Zeković
III 5 Armin Škrijelj
III 6 Faris Višnjić
IV 1 Demir Nuhanović i Tarik Mekić
IV 2 Harun Kološ, Faruk Ćelosmanović i Ajla Solak
IV 3 Ajdin Hrnjić i Hanan Alić
IV 4 Emela Rizvanović

Predsjednik Vijeća učenika:  Ajdin Hrnjić IV 3

Zamjenik predsjednice Vijeća učenika:  Harun Kološ VI 2

Sekretar Vijeća učenika: Edin Mustafić III 1