Vijeće učenika

Članovi Vijeća učenika za  školsku 2021 / 2022.godinu

RAZRED PREDSTAVNIK
I 1 Ernad Alap
I 2 Džan Pilav
I 3 Sara Bučan, Larisa Kordić i Ernad Hodžić
I 4 Emrah Omerović
I 5 Faris Dudo
I 6 Amir Sarajlić
II 1 Mirza Memić
II 2 Anes Sirćo i Ali Bekto
II 3 Sajra Priganica i Meliha Valjevac
II 4 Armin Mešić i Zejnd Mešanović
II 5 Alem Ališić
II 6 Eldin Ratković
III 1 Muhammed Šehić i Mensur Hasanbegović
III 2 Adisa Pleho
III 3 Emina Kustura
III 4 Azer Šabić i Džemal Imeri
III 5 Adi Topalović
III 6 Mersad Mulić
IV 1 Almin Nefer
IV 2 Adnan Durić
IV 3 Nezira Salihagić
IV 4 Sarah Džanović