Posjetite našu školu:

Adresa:
Zmaja od Bosne 37,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas:

Telefon: +387 (0)33 611 386
Fax: +387 (0)33 655 285
E-mail: noviskre@gmail.com