HISTORIJAT ŠKOLE

Kratak historijat Elektrotehničke škole za energetiku

Prva školska zgrada izgrađena je 1948.g. i nalazila se  na Grbavici u barakama. 1962.godine škola pod nazivom Elektrotehnički školski centar“Jaroslav Černi“ seli  u novu zgradu u kojoj se i danas nalazi, u općini Novo Sarajevo.

U ovoj školi obrazuju se kadrovi za elektroprivredu i elektrodistribuciju:

  1. Elektrotehničar energetike
  2. Elektromehaničar
  3. Elektroenergetičar
  4. Elektroinstalater

Do izbijanja rata škola je imala oko 1400 učenika koji su u 36 odjeljenja radili sa devedeset profesora.

1992. godine škola dobija novi naziv Mješovita srednja škola za elektroenergetiku. Tokom rata nastava se nije prekidala i odvijala se u vrlo teškim uvjetima. Obzirom da se zgrada nalazila na liniji razgraničenja, nastava se morala odvijati u posebno organizovanim punktovima u sigurnijim dijelovima grada. Često se i tu nastava izvodila u podrumskim prostorijama, a da bi pohađali  nastavu, profesori i učenici su svakodnevno  morali izbjeći nekoliko snajperskih tačaka, kao i brojna granatiranja.

U školskoj 1994/1995. godini profesori i učenici vraćaju se u veoma oštećenu školsku zgradu.

Tokom 1996. godine uz pomoć i velike napore zaposlenih i dobronamjernih radnih organizacija škola se obnavlja. U obnovi s jednakim entuzijazmom učestvuju i profesori i učenici, te daju školi novi poslijeratni izgled. Bitno je napomenuti da za obnovu tada nije primljena niti jedna novčana donacija.

Konačno, 11.2.1997. godine, na veliku radost i zadovoljstvo učenika i profesora, škola počinje da radi u obnovljenom objektu. Zbog toga se 11. februar slavi kao Dan škole.

2009.godine škola dobija novi naziv Elektrotehnička škola za energetiku.

Rekonstrukcija škole koja  je započela 1996. godine traje i danas, gdje nastojimo stvoriti što kvalitetniji i ugodniji ambijent za naše učenike.